ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
MBT DE ONLINE TICKETVERKOOP

 • Deze website wordt beheerd door Atmos Productions bvba, Hederikstraat 23 te B-3690 Zutendaal, BTW nummer BE0828.789.873, mail info@atmos.be. Atmos Productions organiseert het evenement KATTEKWAAD in Bokrijk.
 • Via deze website worden online tickets verkocht voor het evenement KATTEKWAAD in Bokrijk dat doorgaat op 1 en 2 november 2018 in het domein Bokrijk te Genk. De online verkoop loopt tot 30 oktober 2018 uiterlijk 14u00. Op de dagen van het evenement kan u nog ter plaatse toegangskaarten kopen aan het kassatarief. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Er worden geen extra kosten aangerekend bij een online reservering.
 • De tickets worden geboekt op het ogenblik van de internetregistratie. U heeft de keuze tussen online betaling via bankkaart of kredietkaart of via overschrijving. In het geval van overschrijving bedraagt de betalingstermijn7 dagen of in voorkomend geval, minimum 2 dagen vóór de datum van het event. Indien deze betalingstermijn niet wordt gerespecteerd wordt uw bestelling geannuleerd en worden de tickets opnieuw in publieksverkoop gezet.
 • Indien u kiest voor betaling via overschrijving ontvangt u na uw reservering een email met de betalingscoördinaten. Betaling per overschrijving is enkel mogelijk op volgend rekeningnummer BE55 0688 9520 5044 van Atmos Productions bvba. (BIC GKCCBEBB)
 • De tickets worden digitaal opgestuurd naar het door de klant opgegeven e-mail adres na ontvangst van betaling. Er worden geen tickets per post opgestuurd.
 • De klant is verantwoorderlijk voor de juiste opgave van zijn gegevens, waaronder het juiste emailadres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van kattekwaad.nu door Spamfilters.
 • Na het doormailen van de e-tickets kunnen deze niet worden geannuleerd of omgeruild, behalve in het geval wanneer het evenement verplaatst of afgelast wordt. Er is geen herroepingsrecht nadat u de etickets heeft ontvangen. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

 • De tickets worden ingescand aan de toegang van het evenement. Ze geven enkel recht op de dag op het ticket vermeld.

 • Het is verboden de tickets door te verkopen of te commercialiseren

 • de houder van het ticket neemt op eigen risico deel aan het evenement/de voorstelling waarvoor het ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten en ongevallen.

 • De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. ATMOS Productions behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren.
  De gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen en de klant op de hoogte kunnen te houden van de kalender en activiteiten van ATMOS Productions. Zie ook de rubriek privacy verklaring.
 • De algemene verkoopsvoorwaarden worden van kracht vanaf het ogenblik van publicatie op de website. ATMOS Productions is ten allen tijde gemachtigd om de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.
 • De relatie tussen de klant en Atmos Productions bvba is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Tongeren bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.

Facebook
Twitter
RSS feed
created & CMS by Deltacom
VERKOOPSVOORWAARDEN
NL  EN